Aktualności
e-recepta
Rejestracja on-line
Histologia 3D
       

Logopedia
 

Logopedia 
 • afazja (głównie u osób po udarze mózgu)
 • afazja rozwojowa
 • ćwiczenie dykcji, grafomotoryki
 • diagnoza mowy
 • Diagnoza neurologopedyczna dzieci i dorosłych
 • dysfagia
 • dyslalia (wady wymowy)
 • dyzartria
 • gimnastyka buzi i języka
 • konsultacje specjalistyczne
 • Konsultacje specjalistyczne (dla rodziców dzieci oraz pacjentów dorosłych):
   
  • zaburzenia mowy

  • wybiórczość pokarmowa

  • karmienie niemowląt

  • ogólny rozwój dziecka

 • niepłynnośc mowy (jąkanie)
 • opóźniony rozwój mowy
 • Poradnictwo dla rodziców w zakresie rozwoju mowy, odżywiania niemowląt i rozwoju dziecka
 • praca wyrównawcza i stymulująca z dziećmi z dysleksją
 • Terapia dorosłych i dzieci z zaburzeniami mowy po wypadkach komunikacyjnych, po przebytym udarze lub w wyniku choroby nowotworowej)
 • terapia jąkania dzieci i dorosłych
 • terapia neurologopedyczna dla osób, które utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy
 • terapia pedagogiczna
 • Terapia wad wymowy (dyslalii)
 • terapia wad wymowy dzieci i dorosłych
 • Terapia zaburzeń funkcji prymarnych u noworodków i niemowląt, w tym oddychania, połykania, ssania, gryzienia, żucia jako profilaktyka przed rozwojem zaburzeń mowy
 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dorosłych:
   
  • Po udarach

  • Po wypadkach komunikacyjnych

  • Dyzartria (mowa powolna, niewyraźna, afoniczna, z komponentą nosową).

 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci:
   
  • Afazja

  • Opóźniony rozwój mowy

  • Mutyzm

  • Zaburzenia mowy i komunikacji w Zespole Aspergera, autyzmie

  • Zaburzenia mowy po wypadkach komunikacyjnych, w wyniku choroby nowotworowej.

 • zajęcia wspomagające rozwój mowy dziecka
Karpiczenko
Joanna Karpiczenko
Specjalista logopeda.
Umów wizytę
Specjalista psychodietetyk.
Umów wizytę
Specjalista psycholog.
Umów wizytę
 

powrót

 
 
O nas
Oferta
Onkologia skóry
 
 
© CMS Sanitas 2012 - 2013