facebook
Koronawirus
Aktualności
e-recepta
Rejestracja on-line
Histologia 3D
Chirurgia jednego dnia
Komfortowe warunki
             

Katarzyna Rosiakdr n. med.

Jestem psychologiem w trakcie specjalizacji klinicznej oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym nr 792, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

D o ś w i a d c z e n i e zdobywałam na różnych oddziałach szpitalnych dla dorosłych oraz dla dzieci, w szkołach, w Zakładzie Poprawczym. Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, tytuł doktora nauk medycznych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie pracuję w Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Gdańska oraz w prywatnych placówkach medycznych Luxmed, Sanitas

Stale podnoszę swoje u m i e j ę t n o ś c i oraz k w a l i f i k a c j e biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach zarówno w Polsce jak i za granicą. Ukończyłam między innymi Psychotraumatologię Praktyczną w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku, Metodę Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, poziom I, Terapię behawioralną dzieci z autyzmem, III-stopniowe szkolenie, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, Terapię Skoncentrowana na Rozwiązaniach, szkolenie I stopnia TSR i wiele innych.

Moje szczególne z a i n t e r e s o w a n i e to praca z osobami dotkniętymi chorobami autoimmunologicznymi, w szczególności Stwardnieniem Rozsianym (SM). Przyglądając się bliżej tej chorobie, poznając jej specyfikę, przebieg itd obroniłam w 2016 roku doktorat na podstawie pracy poświeconej SM, a wyniki prezentowałam na konferencjach m.in na 9th World Congress for Neurorehabilitation, Philadelphia, USA oraz w czasopisamach naukowych.

Chętnie pracuje również z młodzieżą oraz ich rodzicami/opiekunami starając się pomóc w jak najlepszy i najskuteczniejszy sposób zachowując wszelkie zasady etyki zawodowej.

 

Specjalista z zakresu:

Psychologia 
  • ocena stanu psychicznego
  • poradnictwo dla rodziców
  • psychoedukacja
  • psychoterapia dzieci, indywidualna
  • psychoterapia uzależnień
  • konsultacje specjalistyczne
 
 
 
 
O nas
Oferta
Onkologia skóry
 
© CMS Sanitas 2012 - 2013