facebook
Koronawirus
Aktualności
e-recepta
Rejestracja on-line
Histologia 3D
Chirurgia jednego dnia
Komfortowe warunki
             

Tomasz Stefaniakdr hab. n. med

Stefaniak

Doktor habilitowany nauk medycznych i psychologii zdrowia, specjalista chirurgii. Adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej Transplantacyjnej Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku od roku 1999. Specjalizuje się w chirurgii układu współczulnego, chirurgii endokrynologicznej, chirurgii przewodu pokarmowego oraz chirurgii Laparoskopowej. Uczestniczył w stażach zagranicznych na Uniwersytecie w Edynburgu oraz w klinikach chirurgicznych w Wiedniu, Livorpoolu, Frankfurcie, Sankt—Potersburgu, Barcelonie, Essen i innych.

Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej - przedmiot: Psychologia chirurgii. Wykładał również zasady chirurgicznego leczenia bólu przewlekłego oraz metody unikania jatrogennego uzależnienia od opioidów u chorych leczonych tymi lekami z powodu zespołów bólowych w czasie organizowanego przez Opioid Management Society kursu specjalistycznego w Harvard University w Bostonie. Doktorat w zakresie medycyny uzyskał w grudniu 2002 za pracę pt. „Stres oksydacyjny w nerce poddanej przewlekłej estrogenizacji w obecności syntetycznych aminooksyli”. Autor i współautor 64 artykułów opublikowanych w piśmiennictwie światowym. Wskaźnik IF - 34,351, wskaźnik MNiSW - 525,5.

Zastępca kierownika Katedry Chirurgii odpowiedzialny za dydaktykę anglojęzyczna chirurgii( English Division ). Twórca nowoczesnej koncepcji szkolenia studentów z uwzględnieniom najnowszych światowych trendów dydaktycznych. Doktorat w zakresie psychologii zdrowia uzyskał w grudniu 2008 na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia) za pracę pt. „Surgical pian interventions: evaluation and identification of determinants of success and failure”. Promotor pracy prof. dr Ad JJM Vingerhoets. Członek Zarządu i skarbnik Pomorskiej Fundacji Rozwoju Chirurgii.

 

Specjalista z zakresu:

Chirurgia układu współczulnego 
  • kuretaż retrodermalny pach w leczeniu nadpotliwości pachowej
  • sympatektomia piersiowa w leczeniu erytrofobii (napadowego czerwienienia twarzy)
    więcej
  • sympatektomia piersiowa w leczeniu nadpotliwości dłoniowej i nadpotlwiości twarzy
 
 
 
 
O nas
Oferta
Onkologia skóry
 
© CMS Sanitas 2012 - 2013