Aktualności
e-recepta
Rejestracja on-line
Histologia 3D
       

Przychodnia

lub
 
 

Dostępne specjalizacje:

 
Chirurgia dziecięca 
 • konsultacje specjalistyczne
 • operacje stulejki, wodniaka jądra, żylaków powrózka nasiennego, wnętrostwa
 • operacyjne leczenie wrodzonych zmian naczyniowych
 • wycięcia kaszaków, tłuszczaków, włókniaków, naczyniaków, wrastających paznokci i in.
 
Chirurgia ogólna 
 • konsultacje specjalistyczne
 • operacje proktologiczne
 • operacje hemoroidów, zatoki włosowej
 • operacyjne leczenie żylaków kończyn dolnych z wykonaniem USG doppler żył
 • wycinanie wrastających paznokci metodą fenolizacji
 • nacinanie ropni
 • zmiany opatrunków
 
Chirurgia onkologiczna 
 • konsultacje specjalistyczne
 • usuwanie zmian skórnych z badaniem histopatologicznym
 • leczenie operacyjne nowotworów metodą histologii 3D wraz z rekonstrukcją ubytków (jako zabieg interdyscyplinarny)
 • wycięcie nowotworów skóry metodą MOHS przy zastosowaniu histologii 3D.

  Cena zależy od ilości docięć i obszaru zamknięcia.  

 • wycięcie zmiany nowotworowej z tkanek miękkich
 • wycięcie nowotworów powieki, wargi, policzka wraz z rekonstrukcją ubytków (jako zabieg interdyscyplinarny)
 
Chirurgia ręki 
 • konsultacje specjalistyczne
 
Choroby zakaźne 
 • konsultacje specjalistyczne
 
Dermatologia  
 • konsultacje specjalistyczne
 • wymrażanie zmian skórnych metodą krioterapii
 • ocena zmian skórnych za pomocą dermatoskopu
 • usuwanie zmian skórnych metodą elektrokoagulacji
 
Diabetologia 
 • konsultacje specjalistyczne
 • leczenie cukrzycy typu 1 i 2 u dorosłych oraz cukrzycy ciążowej,
 • pomiar Hemoglobiny glikowanej (HbA1C)
 • utrzymywanie pacjentów w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej
 • opracowanie diety w cukrzycy / również skojarzonej z nadwagą i otyłością
 • leczenie insulinooporności, nadciśnienia, zaburzeń gospodarki lipidowej /chlesterol, trójglicerydy
 
Dietetyka 
 • konsultacje specjalistyczne
 • opracowanie jadłospisu
 • analiza składu ciała
 • badanie poziomu tkanki tłuszczowej
 • pomiary antropometryczne
 • diagnoza błędów żywieniowych
 • testy na nietolerancję pokarmową
 
Endokrynologia 
 • Endokrynologia to dział medycyny i nauka o gruczołach wydzielania dokrewnego, wytwarzanych przez nie hormonach i sposobie ich działania, a także o chorobach wywołanych zaburzeniami czynności lub zmianami w budowie tych gruczołów. Do gruczołów wydzielania wewnętrznego tworzącego układ hormonalny człowieka należą: szyszynka, przysadka mózgowa, tarczyca, gruczoły przytarczycowe, gruczoły mleczne, nadnercza, gruczoły płciowe żeńskie i męskie, trzustka. Głównym celem endokrynologii jest leczenie zaburzeń wydzielania hormonów, których funkcją jest regulowanie i koordynowanie funkcjonowania tkanek i narządów oraz zapewnienie stanu równowagi w organizmie. Najczęstsze zastosowanie endokrynologii występuje w ginekologii i pediatrii, ale jest to nauka interdyscyplinarna, z której korzystają niemal wszystkie dziedziny medycyny. Najczęstszymi metodami leczenia chorób układu hormonalnego są odpowiednio dobrane terapie hormonalne.

  W trakcie konsultacji lekarz endokrynolog przeprowadzi szczegółowy wywiad, a także zleci badania w celu zdiagnozowania choroby i zaplanowania odpowiedniego leczenia.

 • konsultacje specjalistyczne
 • diagnostyka zaburzeń funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego
 • choroba Hashimoto
 • choroby przysadki
 • ginekomastia
 • nadmierne owłosienie
 • zaburzenia miesiączkowania
 
Gastroenterologia  
 • konsultacje specjalistyczne
 • leczenie choroby refluksowej, choroby przełyku,choroby przewodu pokarmowego wątroby i trzustki
 • leczenie chorób jelit: zespół nadwrażliwego jelita, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Cronh'a; zespół złego wchłaniania (coeliakia);
 
Geriatria 
 • GERIATRA - lekarz dla seniora

  Lekarz geriatra zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób wieku podeszłego, do których zalicza się min. osteoporozę, zwyrodnienie stawów, różnego rodzaju zaburzenia (węchu, smaku, pamięci, nastroju, czynności zwieracza) czy cukrzycę.

  Specjalista uwzględnia specyfikę przemiany leków w starszym organizmie, ich wzajemnych interakcji i możliwości objawów ubocznych oraz dążenie do ograniczenia ilości przyjmowanych leków.  

  Zapraszamy do poradni geriatrycznej w Sanitas.

 • konsultacje specjalistyczne
 
Ginekologia 
 • konsultacje specjalistyczne
 • badanie USG
 • prowadzenie ciąży
 • leczenie nadżerek metodą krioterapii i elektrokoagulacji
 • leczenie zaburzeń miesiączkowania
 • leczenie stanu zapalnego narządu rodnego
 • leczenie niepłodności
 • antykoncepcja
 
Hepatologia 
 • konsultacje specjalistyczne
 
Immunologia 
 • konsultacje specjalistyczne
 • diagnozowanie zaburzeń odporności
 • leczenie zaburzeń odporności
 
Interna (choroby wewnętrzne)  
 • Interna to potoczna nazwa działu medycyny zajmującego się leczeniem chorób wewnętrznych. Właściwa nazwa to medycyna wewnętrzna lub po prostu medycyna. Interna jest najstarszą specjalizacją lekarską traktującą człowieka w sposób holistyczny. Dobry internista najlepiej potrafi ocenić funkcjonowanie wszystkich narządów, a znając organizm pacjenta całościowo często może najszybciej zdiagnozować pojawiające się lub zagrażające mu choroby. Interna zajmuje się bowiem chorobami wszystkich układów: oddechowego, krwionośnego, pokarmowego, a także schorzeniami alergicznymi, reumatologicznymi, chorobami tkanki łącznej oraz zaburzeniami endokrynologicznymi i wieloma innymi. W przypadku ciężkiej choroby lub trudności z rozpoznaniem internista kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala. W zakresie działań internisty bardzo ważna jest też profilaktyka zdrowotna np. szczepienia ochronne.

 • konsultacje specjalistyczne
 
Kardiologia  
 • Kardiologia zajmuje się wrodzonymi i nabytymi chorobami serca i naczyń krwionośnych, a także fizjologią i patofizjologią całego układu krążenia. W zakresie zainteresowania kardiologów są także tzw. choroby sercowo-naczyniowe obejmujące m.in. nadciśnienie tętnicze. Dużo miejsca poświęca się również chorobom niedokrwiennym serca (np. choroba wieńcowa) i niewydolności serca, a także zaburzeniom pracy serca (np. migotanie przedsionków). Dzisiejszy rozwój kardiologii wiąże się z jednej strony ze wzrostem zachorowalności na różne choroby układu krążenia, z drugiej zaś z wprowadzeniem nowym metod rozpoznawczych opartych na nowoczesnej technice, jak np. elektrokardiografia, echokardiografia, badania izotopowe i hemodynamiczne. Choroby układu krążenia uznawane są dziś za najbardziej rozpowszechnione choroby cywilizacyjne w krajach rozwiniętych.

 • Echo serca
 • konsultacje specjalistyczne
 • badanie Ekg z opisem
 
Laryngologia 
 • Tonsilektomia - wycięcie bocznych migdałków
 • konsultacje specjalistyczne
 • usunięcie zmiany w obrębie błony śluzowej podniebienia
 • zapobieganie krwawieniom z nosa poprzez koagulację splotów naczyniowych różnymi metodami
 • podcięcie wędzidełka wargi
 • podcięcie wędzidełka języka
 
Logopedia 
 • Konsultacje specjalistyczne (dla rodziców dzieci oraz pacjentów dorosłych):
   
  • zaburzenia mowy

  • wybiórczość pokarmowa

  • karmienie niemowląt

  • ogólny rozwój dziecka

 • konsultacje specjalistyczne
 • Diagnoza neurologopedyczna dzieci i dorosłych
 • Terapia wad wymowy (dyslalii)
 • dyslalia (wady wymowy)
 • opóźniony rozwój mowy
 • afazja rozwojowa
 • niepłynnośc mowy (jąkanie)
 • afazja (głównie u osób po udarze mózgu)
 • dyzartria
 • dysfagia
 • Terapia dorosłych i dzieci z zaburzeniami mowy po wypadkach komunikacyjnych, po przebytym udarze lub w wyniku choroby nowotworowej)
 • Terapia zaburzeń funkcji prymarnych u noworodków i niemowląt, w tym oddychania, połykania, ssania, gryzienia, żucia jako profilaktyka przed rozwojem zaburzeń mowy
 • Poradnictwo dla rodziców w zakresie rozwoju mowy, odżywiania niemowląt i rozwoju dziecka
 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci:
   
  • Afazja

  • Opóźniony rozwój mowy

  • Mutyzm

  • Zaburzenia mowy i komunikacji w Zespole Aspergera, autyzmie

  • Zaburzenia mowy po wypadkach komunikacyjnych, w wyniku choroby nowotworowej.

 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dorosłych:
   
  • Po udarach

  • Po wypadkach komunikacyjnych

  • Dyzartria (mowa powolna, niewyraźna, afoniczna, z komponentą nosową).

 • diagnoza mowy
 • terapia neurologopedyczna dla osób, które utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy
 • terapia pedagogiczna
 • terapia wad wymowy dzieci i dorosłych
 • terapia jąkania dzieci i dorosłych
 • gimnastyka buzi i języka
 • zajęcia wspomagające rozwój mowy dziecka
 • ćwiczenie dykcji, grafomotoryki
 • praca wyrównawcza i stymulująca z dziećmi z dysleksją
 
Medycyna estetyczna 
 • konsultacja specjalistyczna
 • zabiegi z osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej oraz strukturalnej
 
Medycyna podróży 
 • konsultacje specjalistyczne
 • szczepienia przeciwko m. in. WZW A, WZW B, tężcowi, poliomyelitis (chorobie Heinego-Medina), durowi brzusznemu, kleszczowemu zapaleniu mózgu, i inne
 • profilaktyka przeciwmalaryczna oraz innych chorób przenoszonych przez owady
 • pomoc przy wyposażeniu apteczki podróżnej
 • diagnostyka i leczenie schorzeń po powrocie z tropiku
 
Medycyna pracy 
 • W poradni medycyny pracy CMS Sanitas wykonywane są badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. Świadczenia udzielane są przez lekarza medycyny pracy i lekarza okulistę.

  Opieką w ramach medycyny pracy objęci są pracownicy tych podmiotów, które zawarły z Centrum Sanitas stosowną umowę. Celem uzyskania informacji prosimy skontaktować się z sekretariatem Centrum pod nr tel (58) 785-85-50 lub pocztą elektroniczną sekretariat@centrumsanitas.pl.

 
Nefrologia 
 • Nefrologia zajmuje się ostrymi i nawracającymi schorzeniami nerek, które - w przeciwieństwie do urologii – są leczone nieinwazyjnie. Najczęściej chodzi o kamicę nerkową, zespół nerczycowy, niewydolność nerek, nefropatię cukrzycową, nietrzymanie moczu, zapalenie miedniczek nerkowych, czy też zakażenie układu moczowego.

  Diagnozę nefrolog stawia na podstawie nie tylko badania moczu, ale także specjalistycznych badań RTG, USG, scyntygrafii, cystografii fikcyjnej itd. Do zadań nefrologa należy nie tylko leczenie pacjentów poważnie chorych, ale również obserwacja osób zagrożonych chorobami nerek. Nefrolog nadzoruje dializowanie pacjenta.

 • konsultacje specjalistyczne
 
Neurologia 
 • Neurologia zajmuje się przyczynami, mechanizmami, rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu nerwowego (nie obejmuje chorób psychicznych). Współczesna neurologia zajmuje się chorobami mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego, czyli schorzeniami zarówno obwodowego jak i ośrodkowego układu nerwowego. Diagnostyka neurologiczna oprócz podstawowych badań klinicznych obejmuje wywoływanie odruchów, analizę płynu rdzeniowo-mózgowego, badania rentgenowskie, tomografię, elektroencefalografię i wiele innych. W ostatnich latach szczególnie rozwija się neurologia wieku dziecięcego, zwłaszcza wczesnego, zwana też neurologią rozwojową, obejmująca rozpoznanie i bardzo wczesne leczenie – nawet w okresie życia płodowego dziecka - wrodzonych schorzeń neurologicznych (np. rozszczepienie kręgosłupa) oraz niekorzystnych następstw ciężkich porodów.

 • konsultacje w ramach medycyny pracy
 • konsultacje specjalistyczne
 • leczenie zespołów po udarach mózgu, polineuropatii,
 • leczenie padaczki, stwardnienia rozsianego
 • leczenie dyskopatii i innych zespołów bólowych
 • leczenie bólów głowy i migreny
 
Neuropsychologia 
 • konsultacja specjalistyczna
 • diagnoza i terapia zaburzeń funkcji poznawczych
 
Okulistyka 
 • konsultacje specjalistyczne
 • usunięcie kaszaka powiek
 • usunięcia kępki żółtej
 • usunięcie gradówki
 • usunięcie brodawki na powiece
 • pomiar ciśnienia w oku metodą tonometryczną
 • komputerowe badanie wzroku za pomocą autorefraktometru
 • badanie dna oka
 
Ortopedia 
 • konsultacje specjalistyczne
 • leczenie urazów sportowych
 • leczenie urazów u dzieci
 • iniekcje z osocza bogatopłytkowego - PRP
 • usztywnienie stawów w obrębie stopy
 
Poradnia Leczenia Bólu 
 • Poradnia leczenia bólu zajmuje się diagnostyką i leczeniem ostrych i przewlekłych zespołów bólowych niezależnie od ich przyczyn m.in. zespołów bólowych pourazowych, pooperacyjnych, bólów po półpaścu, migren, bólów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa i innych. Metody leczenia bólu można podzielić na farmakologiczne i niefarmakologiczne. Te pierwsze polegają głównie na podawaniu pacjentowi środków przeciwbólowych. W dzisiejszych czasach coraz częściej korzysta się z metod niefarmakologicznych leczenia bólu, przy czym mogą być one wykonywane tylko przez doświadczonych lekarzy.

 • konsultacje specjalistyczne
 • akupunktura
 • terapie regeneracyjne - iniekcja, blokada dostawowa
 
Psychodietetyka 
 • konsultacja specjalistyczna
 • zmiana stylu życia i nawyków żywieniowych
 • praca nad utrzymaniem zdrowych nawyków żywieniowych
 
Radiologia 
 • konsultacje badań TK, MRI, RTG
 • badanie USG tarczycy
 • badanie USG TRUS
 • badanie USG bioderek dziecka, niemowlęcia
 • badanie USG stawów biodrowych
 • badanie USG ortopedyczne (stawy, ścięgna, mięśnie, wiązadła)
 • badanie USG doppler żył, tętnic kończyn dolnych i górnych
 • badanie USG jamy brzusznej
 • badanie USG narządów powierzchownych, krtani, ślinianki
 • badanie USG węzłów chłonnych
 • badanie USG piersi
 • badanie USG stawów, ścięgien, mięśni, narządów
 • badanie USG jąder
 • badanie USG gałek ocznych
 
Rehabilitacja 
 • Drenaż limfatyczny
 • Terapia powięziowa
 • Terapia punktów spustowych
 • Rehabilitacja metodami specjalnymi
  • Terapia powięziowa, terapia punktów spustowych,
  • Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięsniowe(PNF),
  • Funkcjonalna Osteopatia i Integracja FOI
  • Kinetic Kontrol
 • Ćwiczenia
  • bierne,
  • izometryczne,
  • czynne właściwe,
  • czynne w odciążeniu,
  • oporowe,
  • oporowe w odciążeniu,
  • równoważne,
  • koordynacyjne,
  • usprawniające kręgosłup,
  • thera band - ćwiczenia z taśmami.
 • Fale H(H-wave)
 • Fale o średniej częstotliwości(modulowane amplitudowo)
 • Fonoforeza
 • Fotovita(leczenie depresji sezonowej(ChAS), stanow obnizonego nastroju, zaburzeń snu, syndrom "jet lag")
 • Galwanizacja
 • Impulsy stymulacyje(elektrodiagnostyka)
 • Interferencja
  • 4-polowa,
  • 2-polowa,
  • izoplanarna,
  • wektor dipolowy.
 • Jonoforeza
 • Kinezyterapia 45 minut
 • Oklejanie (kinesiotape) 15 minut
 • Lampa Sollux
 • Laseroterapia
 • Laser biostymulacyjny
 • Magnetoterapia
 • Masaż leczniczy / Masaż tkanek głębokich
  • kręgosłupa,
  • całego ciała,
  • odcinka kręgosłupa,
  • jednej kończyny.

  czas trwania: 30’ / 60’

 • Masaż suchy
 • Prądy
  • Kotza,
  • Traeberta,
  • TENS,
  • prądy diadynamiczne,
  • Prądy interferencyjne (Nemeca),
  • Leduca,
  • faradyczny, neofaradyczny,
  • Mikroprądy,
  • Galwanizacja,
  • Jonoforeza.
 • Rehabilitacja metodami specjalnymi
  • Mieśniowo-powięziowe rozluźnianie T.Myers' & J. Earls' Anatomy Trains,
  • Bezpośrednie techniki powięziowe z wykorzystaniem modelu FDM,
  • Spiralna Stabilizacja Mięśniowa 1A+B, 1C+D,
  • Metoda McKenziego,
  • Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz(FITS) - terapia manualna, powięziowa, terapia punktów spustowych, neuromobilizacje i PNF,
  • Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięsniowe(PNF),
  • PNF w pediatri,
  • Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miekkich: Techniki energizacji mięśni część 1, część 2, Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, Techniki aktywnego rozluźniania ,Dr J.Ciechomski.
 • Stymulacje spastyczne (wg Hufschmidta)
 • Tonoliza
 • Ultradźwięki
 • Wysokie napięcie(HSV)
 
Reumatologia 
 • Reumatologia to specjalizacja lekarska zajmująca się diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem chorób reumatycznych, czyli zwyrodnieniowych i zapalnych schorzeń kości, stawów i tkanki łącznej. 

 • konsultacje specjalistyczne
 
Urologia 
 • oferowana jest diagnostyka oraz leczenie w pełnym zakresie urologii

 • konsultacje specjalistyczne
 • podcięcie wędzidełka prącia u dorosłych
 • usunięcie cewnika z moczowodu, polipa cewki moczowej
 • obrzezanie, operacje załupka, zeszycie rany skóry prącia, pobranie nasienia z najądrza
 
obrazekRejestracja (58) 785-85-55
Godziny przyjęć:
PN-PT 8:00 - 20:00
Laboratoryjny punkt pobrań:
PN-PT 8:00 - 11:00
 
 
 
O nas
Oferta
Onkologia skóry
 
 
© CMS Sanitas 2012 - 2013