facebook
Koronawirus
Aktualności
e-recepta
Rejestracja on-line
Histologia 3D
Chirurgia jednego dnia
Komfortowe warunki
             

Metoda Mohsa (histologia 3D)

Histologia 3D jest techniką stosowaną w leczeniu nowotworów skóry. Charakteryzuje ją precyzyjne usuwanie zmian, poprzez kontrolę wszystkich marginesów usuwanych tkanek. Pozwala to na dokładny wgląd w strukturę mikroskopową tkanek i umożliwia radykalne wycięcie złośliwych zmian nowotworowych przy równoczesnym maksymalnym oszczędzeniu zdrowych tkanek. Dzięki temu metoda charakteryzuje się najwyższymi wskaźnikami wyleczalności (95-98%).

W porównaniu z tradycyjną chirurgią metoda ta ma dwa podstawowe wyróżniki. Po pierwsze cechuje się większą kompletnością, ponieważ badanie dotyczy całej powierzchni wycięcia chirurgicznego. Po drugie prowadzona jest z zastosowaniem taktyki śródoperacyjnej, z bezpośrednim uzależnieniem każdego z etapów postępowania chirurgicznego od wyników histologicznych.

Najpierw lekarze tworzą swoistą mapę guza, oceniają jego charakter i marginesy oraz sprawdzają w jakich kierunkach się rozrasta. Polega to na ocenie mikroskopowej cienkich skrawków zmiany w celu wykrycia komórek nowotworowych. W tych miejscach docina się marginesy. Mapowanie guza ma formę procesu: wycinanie i badanie, ponownie wycinanie i badanie. Proces ten powtarza się do skutku, czyli do momentu osiągnięcia czystości onkologicznej. Wszystko jednak jest tak skoordynowane i zorganizowane, aby cały zabieg zamknął się w ciągu najwyżej kilku dni.

Ta technika naprzemiennego wycinania zmiany i jej mikroskopowego badania ma dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, nie trzeba się domyślać, jak głęboko należy wyciąć zmianę; minimalizowane jest jednocześnie ryzyko usunięcia zdrowej tkanki. Wynikiem tego postępowania – po wycięciu guza, którego margines jest często zróżnicowany w różnych kierunkach – jest powstanie ubytku o rozmiarach i kształcie uzależnionym od lokalnego obszaru „nacieków nowotworowych”. Lekarze wycinają zatem tylko to co należy. Po drugie zaś, mniej prawdopodobne jest pozostawienie komórek nowotworowych, co tłumaczy wysoką skuteczność leczenia metodą histologii trójwymiarowej.

Po potwierdzeniu braku nacieków nowotworu ubytek podlega zamknięciu z zastosowaniem jednej z licznych metod chirurgii plastycznej. Dzięki temu ślad po przebytej chorobie pozostaje tak estetyczny jak to możliwe, co ma zasadnicze znaczenie, ponieważ nowotwory skóry występują głównie w miejscach narażonych na działanie promieniowania UV – twarzy, dekolcie, plecach, ramionach. Warto podkreślić, iż operacja taka nie jest uzupełniana innymi metodami leczniczymi, ponieważ nie jest to potrzebne.

czytaj więcej >>

obrazekRejestracja (58) 785-85-55
Godziny przyjęć:
PN-PT 8:00 - 20:00
Laboratoryjny punkt pobrań:
PN-PT 8:00 - 11:00
возможность получения информация о предложении Sanitas по-русски:
Средам 08:00 - 10:00
 
 
O nas
Oferta
Onkologia skóry
 
 
© CMS Sanitas 2012 - 2013