facebook
Koronawirus
Aktualności
e-recepta
Rejestracja on-line
Histologia 3D
Chirurgia jednego dnia
Komfortowe warunki
             

Mięsaki

Mięsaki (sarcoma). Nazwą mięsaki określa się bardzo różne nowotwory tkanek miękkich, m.in. nowotwory tkanki tłuszczowej, mięśniowej, naczyniowej towarzyszącej nerwom oraz tkanki włóknistej. Mogą pojawiać się także na skórze. Wzrost ryzyka zachorowania na mięsaka wiąże się z narażeniem na promieniowanie jonizujące, stosowaniem niektórych chemioterapeutyków oraz predyspozycją genetyczną.

Mięsaki skutkują częstymi przerzutami do płuc, czasem również do węzłów chłonnych. Umiejscawiają się głównie w mięśniach uda, pośladków i kończyny górnej. Lokalizacja mięsaków może być jednak różna, może pojawić się także na twarzy lub na tułowiu.

Objawy mięsaków często pojawiają się późno. Stwierdza się obecność guza i niekiedy upośledzenie czynności ruchowych. Objawy zależą od lokalizacji zmiany. W przypadku mięsaków na skórze objawiają się one jako rosnące i odrastające po wycięciu guzy.

Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu zmiany, często wraz z mięśniem, nerwami i naczyniami. Terapia zależy od miejsca umiejscowienia mięsaka.

Wyróżnia się kilka rodzajów mięsaków. Tłuszczakomięsak rozwija się zwykle po 50. roku życia, zdarza się jednak także między 20. a 30. rokiem życia. Może występować m.in. w przestrzeni zaotrzewnowej lub śródpiersiu. Włókniakomięsak histiocytarny jest nowotworem o złym rokowaniu. Większość chorych z tym rodzajem mięsaka niestety umiera. Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy najczęściej pojawia się u dzieci. Mięśniakomięsak gładkokomórkowy z kolei dotyczy głównie kobiet po 60 roku życia. Zdarza się, że nowotwór ten rozwija się w macicy, przewodzie pokarmowym lub w skórze. Kolejnym nowotworem, który rozwija się u dzieci i młodych dorosłych jest mięsak maziówki. Zajmuje on najczęściej okolice dużych stawów. W przypadku tego nowotworu rokowanie jest złe. Nerwiakomięsak zaś to nowotwór z komórek osłonek nerwowych. Spotykany jest u dorosłych, dość często jako składowa zespołu Recklinghausena. Do nowotworów tkanek miękkich zaliczany jest także nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST).

Jednym z rodzajów mięsaków jest także włókniakomięsak guzowaty skóry (DFSP). Jest to mięsak tkanek miękkich o niskim lub pośrednim stopniu złośliwości histologicznej wywodzący się ze skóry. Wykazuje tendencję do nawrotów miejscowych oraz do wzrostu w sposób bardziej naciekający. Może przyjmować nieregularne kształty i rozprzestrzeniać się w formie wypustek lub palczastych rozgałęzień. DFSP jest nowotworem złośliwym, ale przerzuty występują rzadko. Najczęstszym problemem związanym z leczeniem są nawroty miejscowe.

Najczęściej choroba ta dotyka pacjentów w wieku pomiędzy 20 a 50 lat, chociaż spotyka się ją zarówno u dzieci, jak u osób starszych. W największym stopniu rozwija się na tułowiu (47%), rzadziej na kończynach, głowie i szyi.
Włókniakomięsak guzowaty skóry może mieć zabarwienie różowawe, ciemno czerwone lub nawet niebieskawe, szczególnie na obrzeżach. Z czasem rozwija się większa masa guzowata, która ostatecznie przekształca się w duży grzybiasty guz.

Wykorzystanie chirurgii mikrograficznej przynosi znakomite wyniki w przypadku DFSP i wiąże się z mniejszym ryzykiem nawrotów.

Leczenie - Metoda MOHSA

obrazekRejestracja (58) 785-85-55
Godziny przyjęć:
PN-PT 8:00 - 19:00
Laboratoryjny punkt pobrań:
PN-PT 8:00 - 11:00
возможность получения информация о предложении Sanitas по-русски:
Средам 08:00 - 11:00
 
 
O nas
Oferta
Onkologia skóry
 
 
© CMS Sanitas 2012 - 2013